Zamówienia publiczne

Zespół kancelarii doradza swoim klientom w sprawach związanych z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Kilkukrotnie, z powodzeniem we wszystkich instancjach reprezentowaliśmy naszych klientów w sporach przed KIO i Sądami rozstrzygającymi spory z zakresu Prawa zamówień publicznych.