Windykacja

W działalności windykacyjnej kładziemy nacisk na zabezpieczenie interesów klienta poprzez jak najszybsze przeprowadzenie postępowania sądowego zmierzającego do wyegzekwowania wierzytelności. Na etapie przedsądowym nasze działania zorientowane są co do zasady wyłącznie na wzmocnieniu pozycji wierzyciela w toku procesu sądowego, natomiast w ograniczonym zakresie stosujemy metody tzw. „miękkiej windykacji”, charakterystyczne dla firm windykacyjnych. W latach 2008 – 2010 doprowadziliśmy do skutecznego zakończenia windykacji roszczeń jednej z trzech największych w Polsce firm hostingowych, która następnie wdrożyła ogólne warunki umów nie generujące roszczeń windykacyjnych na większą skalę. Obecnie prowadzimy kilkaset postępowań o zapłatę zaległych należności.