Konkurencja i konsumenci

Zespół kancelarii od 2008 roku uczestniczy w kompleksowych działaniach mających na celu kreowanie strategii dostawcy usług w sektorze B2C. Posiadamy doświadczenie w zakresie przygotowywania i wprowadzania zmian w regulaminach usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz konsumentów, dokonywanych we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dysponujemy również doświadczeniem w sporach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Innym polem naszej działalności w zakresie prawa konkurencji jest reprezentowanie naszych klientów w sporach spowodowanych czynami nieuczciwej konkurencji, takimi jak naśladownictwo towarów i usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa w celu przejęcia jego klientów oraz dumping.