Umowy i negocjacje

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez naszych Klientów. Opracowujemy wzory umów i regulaminy, uczestniczymy w negocjacjach, a przede wszystkim przygotowujemy umowy uwzględniające specjalizacje naszych klientów, ich branż i projektów. Nasi klienci mogą oczekiwać nie tylko formalnoprawnej poprawności opracowywanych dokumentów, ale także odpowiedniej analizy merytorycznej danego przedmiotu umowy.