Prawo pracy

Zapewniamy naszym klientom stałe doradztwo w sprawach pracowniczych oraz wsparcie działów kadr. Reprezentujemy lub reprezentowaliśmy naszych klientów w sporach sądowych dotyczących większości problemów prawa pracy takich jak wypowiedzenia umów o prace w trybie zwykłym i dyscyplinarnym, kary porządkowe, odprawy pieniężne, naruszanie poufności i zakazu konkurencji, czy manko.

Szczególne doświadczenie i rezultat udało się nam osiągnąć w latach 2010 - 2013, kiedy zespół kancelarii odpowiadał za przeprowadzenie procesu restrukturyzacji i redukcji zatrudnienia w połączonych wskutek fuzji spółkach kapitałowych zatrudniających kilkaset osób. Żaden z przypadków zwolnień, zarówno w trybie indywidualnym, jak i grupowym nie zakończył się sporem sądowym.