Własnośc intelektualna

Obsługę prawną w zakresie prawa autorskiego, w szczególności kontraktów licencyjnych i przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów wydawniczych i umów nienazwanych regulujących kwestie praw własności intelektualnej i praw niematerialnych prowadzimy na rzecz większości naszych klientów. Przeprowadziliśmy m.in. obsługę prawną projektów związanych z wdrożeniem systemów komputerowych obsługujących sieć salonów zakładów wzajemnych oraz systemu CMS dla portalu obsługującego internetowy system rezerwacji noclegów i połączeń komunikacyjnych. Doradztwo z zakresu prawa autorskiego, ochrony know how oraz oznaczeń przedsiębiorstwa, a także umownych zabezpieczeń powyższych praw jest elementem naszej stałej praktyki.