Rafał Kopeć

Rafał Kopeć

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na dziedzinach prawa, które są podstawą dla poszukiwania rozwiązań prawnych wpływających na optymalizację wyników podejmowanych decyzji w procesie zarządzania podmiotami gospodarczymi. Dodatkowym obszarem zainteresowań - jak i aktywności zawodowej - jest prawo Internetu. W Kancelarii koordynuje prace związane z prowadzeniem spraw z zakresu prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego, windykacji i obrotu wierzytelnościami oraz dochodzenia odszkodowań. Klientów Kancelarii reprezentował także w wielu postępowaniach przed organami antymonopolowymi oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.