dr Michał Krok

dr Michał Krok

Radca prawny. Doktor nauk prawnych. W latach 2005 – 2010 doktorant w Katedrze Teorii Prawa, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2006 roku koordynator prac zespołu kancelarii. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie prasowym, prawie reklamy i promocji oraz przygotowywaniu i opiniowaniu umów w obrocie gospodarczym. Odpowiedzialny za bieżącą obsługę wydawnictw i mediów. Reprezentuje klientów kancelarii w postępowaniach sądowych, przede wszystkim o ochronę dóbr osobistych, a także w sprawach cywilnych i sądowo-administracyjnych z zakresu prawa rzeczowego. Uczestniczy z ramienia kancelarii w przedsięwzięciach i projektach związanych z obrotem nieruchomościami, zarówno w aspektach administracyjnych, jak i cywilnoprawnych.

Od czerwca 2016 roku pełni funkcję Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.