Rafał Kopeć

Rafał Kopeć

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Partner zarządzający pracami zespołu kancelarii.

Więcej >>
Zofia Krok

Zofia Krok

Radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców i innych instytucji korporacyjnych. Posiada uprawnienia syndyka i nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych.

Więcej >>
dr Michał Krok

dr Michał Krok

Radca prawny. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista w dziedzinie prawa własności intelektualnej i ochrony dóbr osobistych. Partner zarządzający pracami zespołu kancelarii.

Więcej >>
Tomasz Mazurczak

Tomasz Mazurczak

Radca prawny współpracujący z kancelarią w ramach indywidualnie prowadzonej kancelarii radcy prawnego.

Więcej >>