Prawo spółek handlowych

Oferujemy usługi w zakresie w prawa spółek, od zakładania spółek i ich oddziałów, rejestracji oraz innych formalności związanych z prowadzeniem spółki, poprzez ich bieżącą obsługę, po doradztwo w zakresie przekształceń fuzji i przejęć. Zespół kancelarii uczestniczył w procesie zakładania, przekształceń, likwidacji oraz upadłości zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych. Uczestniczyliśmy m.in. w negocjacjach zakończonych przejęciem dwóch powiązanych spółek z branży nowoczesnych technologii budowlanych i handlu przez jedną z największych grup kapitałowych w Polsce, doradzaliśmy w procesach restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych, reprezentując wielu małopolskich przedsiębiorców prowadzcych działalność w kraju i za granicą, co uznajemy za szczególny sukces, biorąc pod uwagę opinie i polecenie ze strony klientów na lokalnym rynku usług prawniczych.