Nieruchomości

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych związanych rynkiem nieruchomość, zarówno w odniesieniu do nieruchomości lokalowych, jak również postępowań nieprocesowych oraz spornych o nieruchomości gruntowe.